Tanken att förändra och utveckla stämman har funnits ett tag, men nu var det dags att göra verklighet av dessa tankar.

Vi har noga läst utvärderingar och lyssnat på de förslag vi fått både muntligt och skriftligt. Tidigare i höst kallade jag samman några medlemmar för att under en eftermiddag verkligen diskutera på djupet olika förslag. Dessa medlemmar var en mix i åldrar och erfarenhet av att delta på vår och andras stämmor.

Den vanligaste synpunkten som varit gällande vår stämma är att den håller på för länge och dagen blir för lång. De externa talare vi haft, förra året Richard Tellström, har fått jättehöga betyg och uppskattats av stämmodeltagarna. Det har funnits synpunkter på att vissa talare talar för länge och för mycket, men samtidigt tydliga signaler på att det är av oerhörd vikt att alla skall få säga vad de tycker och att vi inte tullar på medlemsdemokratin. Det har tagit lång tid innan vi kommit igång med förhandlingarna vilket resulterat i att många åkt hem innan stämman varit slut.

Nytt upplägg för stämman

En förändring har vi redan genomfört, vi delade ut priset till årets kommungrupp under Kommungruppsdagarna på Vann tidigare i höstas. Priset gick till Vara kommungrupp för deras arbete med att först införa den så kallade Vara-modellen, vilket innebär att kollektivet delar på kostnaderna som uppkommer i ett vattenskyddsområde.

Styrelsen har efter att tagit del av olika synpunkter tagit följande beslut inför stämman som hålls den 23 mars i Vara Konserthus i deras nya lokal Sparbanken Blackbox.

Kl 11.30 Registrering av fullmäktige samt lunch

Kl 13.00 Stämman öppnas

  • Under eftermiddagen förhandlingar enligt stadgarna samt avbrott för kaffe.
  • Talartiden ändras till en minut, varje fullmäktige har högst sex minuter att förfoga under stämman. 

Kl 18.00 Stämman avslutas

Kl 18.00 Mingel

Kl 18.30 Middag med utdelning av utmärkelser samt underhållning

Kl 22.00 Slut för kvällen

  • Middagen är ett erbjudande som vi naturligtvis hoppas att de flesta kommer delta på, därför kommer man få anmäla om man vill delta på den eller inte.

Sofia Karlsson
Ordförande LRF Västra Götaland, asofia.karlsson@telia.com