Är det något speciellt man behöver tänka på?

- Valrapporter och ev motioner ska vara LRF Västra Götaland tillhanda senast 15 februari. Valrapport sänds in under Mina uppdrag. Motioner kan även sändas in genom Mina uppdrag på hemsidan. 

Mer info om årsmötena finns att läsa här >>

När är stämman?

- 23 mars är datumet för 2020 års regionstämma. Plats traditionsenligt Vara Konserthus, men kommande stämma (som tidigare meddelats) kommer få ett nytt utseende med start vid lunch och fullmäktige sittandes vid bord i Vara Konserthus nya byggnad Sparbanken Blackbox. Stämman avslutas med middag, utdelning av utmärkelser och underhållning. Totalt 184 fullmäktige till stämman. Kommungrupperna utser 175 fullmäktige och LRF Ungdomen tre vardera.

Får vem som helst komma på kommungruppernas årsmöten?

- När LRF Västra Götaland bildades 2011 stadgebands kommungrupperna, vilket innebär att alla LRF-medlemmar kallas till årsmöte i kommungruppen dels genom en samlingsannons i Land Lantbruk och del genom personlig kallelse om kommungruppen så önskar. Förutom stadgeenliga ärende som styrelse etc utser årsmötet kommungruppens fullmäktige till regionstämman samt har motionsrätt till regionstämman. LRF VG är hittills enda region med stadgebundna kommungrupper.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se