Statliga Vattenfall är entreprenören som Ellevio gett uppdrag att byta ledningen. Men de hade missat en viktig detalj och det var att vidtala markägarna.

- De la stolparna på olämpliga ställen, körde sönder rapsfältet, tog upp stickvägar över våra skiften och körde sönder våra gärdesvägar för att byta stolpar i Natura 2000-området samt körde sönder våra skyddszoner. På ett ställe hade de lagt kreosotstolparna precis intill bäcken, säger Håkan Landenmark som är en av de drabbade markägarna.

För bröderna Landenmark har intrånget fått stora konsekvenser. De kommer vara tvungna att vårså den skadade arealen med något annat än raps och det som tidigare var ett skifte kommer nu bli tre skiften som måste behandlas var för sig med vändtegar mitt i fältet. Vattenfall hade också lagt stolpar på tvären mot brukningsriktningen vilket omöjliggjorde höstplöjning.

- Vi upptäckte ju att de gjort stickvägar på vår mark in i Natura2000-området för att kunna sätta stolparna istället för att gå i ledningsgatan. Jag tog en kontakt med Länsstyrelsen för de måste ju ha gett sitt godkännande till detta eller rekommenderat det, tyvärr har jag inte fått några klara svar på vem på Länsstyrelsen som gett sitt godkännande till detta, säger Håkan.

Ledningsrätten ger långtgående rättigheter men väg ut ska alltid ske i samråd med markägaren, så har inte skett i detta fall.

Skyddszonerna är också sönderkörda och detta har också inneburit merarbete för bröderna Landenmark.

- Vi kan komma att bli tvungna att ändra i vår SAM-ansökan. Vi har varit i kontakt med Länsstyrelsen sen före jul för att få klarhet i hur vi ska hanterar situationen. Där får vi inga klara svar, ena gången säger de till oss att vi ska återställa skyddszonen och nästa gång att vi inte får återställa den med hänvisning till att den inte får bearbetas under åtagandetiden.

Max Hultin, handläggningsansvarig på Landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen säger att man i dagarna varit i kontakt med Vattenfall och kommunicerat hur Länsstyrelsen tycker att Vattenfall ska hantera skyddszonerna.

- Antingen får de reparera skyddszonerna och göra en grundare markbearbetning och så i vallfrö, eller om det krävs en djupare markbearbetning får markägaren plocka bort det från åtagandet och då gå miste om ersättningen i år. Vår inställning är att markägarna inte ska lida ekonomisk skada av det här och det har vi kommunicerat till Vattenfall, säger Max Hultin.

Vattenfall har tagit på sig att ersätta skadorna när de är klara med bytet av stolparna.

- För oss känns det hela väldigt osäkert, vi har fått lägga oerhörd tid på att försöka bringa klarhet i vad som gäller och vad som ska ersättas. De har kört på känsliga ställen och det kan ju bli långtgående konsekvenser utav det. Vi har fått ta alla kontakter för att få till möte med Ellevio och Vattenfall för att överhuvudtaget komma någonstans och få rättelse. Att sen Länsstyrelsen dragit ut på tiden gör ju inte saken lättare, avslutar Håkan.  

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se