Ett 30 tal medlemmar hade hörsammat kallelsen och fick även ett trevligt studiebesök på ”Två Feta Grisar”, onsdagen den 12 februari, ett bryggeri på Aröd, Hisingen i Göteborg.

Nedslag från 2019 års verksamhet:

 • Kommungruppen har genomfört möte med miljönämnden under våren
 • Fått information ifrån Polisen
 • Har deltagit i utbildningen ”Ett steg till för kommungrupper”
 • Svarat på en remiss ”Översiktsplan i Göteborgs kommun”
 • Skrivelse om kommunens inställning till kött i serveringar
 • Remissvar om naturreservat Lärjeåns dalgångar
 • Medverkat på Laxby - Skördefest med 3 000 besökare
 • Startat en Facebook-sida
 • Möte om ridvägar
 • Varit representerade på kommungruppsdagar i Vann
 • Representerat kommungruppen på regionstämman i Vara

Mötet beslutade omval på alla åtta ledamöter och omval på Stefan Silebäck som ordförande.

Verksamhetsplan för 2020:

 • Bjuda in politiker och tjänstemän från Miljönämnden och Fastighetskontoret i början på april för en studieresa till några av arrendegårdarna på Hisingen
 • Medverka på någon skördefest
 • Svara på remisser och skrivelser

Efter avslutat möte blev det studiebesök på Två Feta Grisar. Bryggeriet levererar till systembolaget, restaurang och pubar i Göteborg. Man anordnar provningar, företagsevent mm. Namnet kommer ifrån två glatt bökande grisar precis utanför den första lokalen på Nansengata mitt på Hisingen.

Petra Wirtberg
Företagsutvecklare LRF Västra Sverige, petra.wirtberg@lrf.se