Hur gärna vi än vill undvika det, kommer pressen på lantbruket öka efter att Ursula von der Leyen drivit igenom ”new green deal” i EU-parlamentet.

Nya CAP kommer troligtvis att röstas igenom 2021 där man vill flytta pengar mellan pelarna för att rikta stöden mot miljömålen vilket också kommer att påverka oss.

Dokumentet ”Hållbar tillväxt” kan vara det viktigaste LRF gjort, rätt hanterat kan det ge LRF en helt annan förhandlingsposition än den vi har idag. Grovt generaliserat kan man säga att vi fram tills idag varit tvåa på bollen och fått kämpa med näbbar och klor för att myndigheternas förslag ska få rimliga utfall. Nu kan vi förhoppningsvis istället gå till staten och myndigheterna och säga vad vi är beredda att göra för miljön och fråga vad de är villiga att betala för att vi ska genomföra lösningarna. Detta gör att makten får förhålla sig till oss och inte tvärtom. 

Vi bör dra på oss den gröna tröjan som i Tour de France är den tröja som den cyklist bär som vunnit flest etapper och spurtpris. Vi kan bära den gröna tröjan då vi är bäst lämpade att hjälpa samhället att binda kol, bevara den biologiska mångfalden och öka tillväxten i våra näringar. 

Björn Larsson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, bjorn.larsson.lrfvg@gmail.com