En kommungrupp som enligt sig själva inte varit så aktiv, men de har ändå jobbat med kommunala vattentäkter och översiktsplanen.

I den första frågan har de rönt framgångar då kommunen sagt att man står för de miljöavgifter som lantbrukarna skulle betalt då de har vattenskyddsområde på sin mark. Samt varit aktiv i olika sammanhang under året däribland under EM i skog.

Ordförandeklubban lämnades över av Barbro Johansson till Christian Bengtsson.

Sammantaget måste jag säga att perioden med alla möten såväl på lokalavdelningsplanet som kommungruppsplanet varit väldigt givande och inspirerande. Det finns stora drivande krafter i våra kommuner vilket känns mycket positivt inför framtiden!

Stort tack för att jag fått bevista era årsmöten och lycka till med det nya verksamhetsåret!

Björn Larsson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, bjorn.larsson.lrfvg@gmail.com