LRF Ungdomen firade 30 år och det firades bland annat med att alla ordföranden för ungdomen riks (förutom två stycken som hade fått förhinder) var ditbjudna till Sånga-Säby där Simon Wancke och  Oliver Kristoffersson från riksstyren ledde panelsamtal med de tidigare ordförande. På middagen var temat 90-tal, alla var riktigt tjusiga.

Emilia Astrenius Widerström avtackades som ordförande och ersattes av Elisabeth Hidén. Nyval i riksstyrelsen blev Ronja Björkkvist från Gotland. Anton Öhrlund valdes in som vice ordförande. Vi önskar Emilia, Elisabeth, Ronja, och Anton stort lycka till med sina nya utmaningar.

Emilia har gjort en fantastisk insats som ordförande för LRF Ungdomen. Stort TACK till dig önskar styrelsen för LRF Ungdomen Skaraborg.

Vi behandlande 14 yttranden och biföll det sakpolitiska programmet. Det sakpolitiska programmet är som en mall där det framgår vad LRF Ungdomen står i en del sakpolitiska frågor. Motionerna berörde medlemsfrågor, vilt, ägande och brukande rätt, jämställdhet och interna frågor.

Ny arbetsordning för i år på stämman var att fullmäktige blev indelade i mindre grupper och gick runt på så kallade motionstorg där riksstyrelsen berättade om motionen, grupperna kunde diskutera mer hur man såg på styrelsens yttranden. Tack vare motionstorgen blev det inte jättelånga diskussioner när stämman var i beslutande fas.

Årets region blev Norrbotten, stort grattis till er och bra jobbat. LRF ungdomen Norrbotten har arbetat aktivt att binda ihop medlemmarna i sin stora region, det är över 50 mil från de medlemmar som bor längst bort från varandra.

- Det blir rätt svårt att ordna en grillkväll när medlemmarna ska åka över 50 mil, sa Beatrice Ramnerö som höll ett inspirerande föredrag om Norrlands förutsättningar.

Det var en riktigt bra stämma med högt i tak i stämmorummet och trevliga representanter från de andra regionerna runt om i landet.

Johan Larm
Fullmäktige till LRF Ungdomens riksstämma och ordförande LRF Ungdomen Skaraborg, johanlarm28@hotmail.com