Övriga regionstämmor i landet som inte har genomförts kommer att ske digitalt på olika sätt. Samma gäller även LRFs riksförbundsstämma i maj.

Vi i Västra Götaland planerar nu istället för att genomföra stämman gemensamt digitalt från 8 platser i länet där ca 20 fullmäktige per plats samt ev intresserade medlemmar kan delta gemensamt. Vi gör det för att minimera smittriskerna. Vi genomför dock stämman på samma dag och tid måndagen den 23 mars, kl 13.00.

Samtliga frågor på dagordningen kommer att hanteras. Vi återkommer med platser och praktiskt tillvägagångssätt för att demokratin på stämman ska fungera väl.

LRF Västra Götaland
Styrelsen/Sofia Karlsson, ordförande, asofia.karlsson@telia.com