På Tjörn har LRF-avdelningen uppmuntrat våra vårdcentraler på ön med förstärkt frukost!

De lokala och svenska produkterna var köpta eller skänkta av Mällby Lantgård, Lekanders Bär & Boende, Styckens Bageri, RJ Närproducerat, Växtverkstaden, Skärhamns Bigård, Runes Kållekärr, Almö Livs och LRF Tjörn.

Korgarna innehöll också information och frukostläsning från LRF om ”HÅLLBAR TILLVÄXT – MÅL FÖR DE GRÖNA NÄRINGARNA” och en påminnelse om Sveriges självförsörjningsgrad för livsmedel ”Ökad försörjningstrygghet avseende livsmedel – LRFs syn på frågan om försörjningstrygghet avseende primärproduktion av livsmedel!”

Tjörns LRF

Henry Hermansson, henry.hermansson@gmail.com
Anders Jonsson, anderz.jonsson@telia.com