LRF har ingen ny information, men på direkt fråga har vi fått följande information från Svenska Kraftnät.

Det är fortfarande tidplanen som vi senast kommunicerat som gäller, se nyhet på webben: https://www.svk.se/natutveckling/transmissionsnatsprojekt/horred-breared/nytt-om-horred-breared/samrad-och-informationsmoten-skjuts-fram-till-varen/ 

Vi har ingen ny information i dagsläget, men hoppas kunna komma med mer konkreta besked i april. Sedan gör nya coronaviruset alla planer osäkra och det är tveksamt om informationsmötena kan genomföras som planeras. Vi får avvakta utvecklingen och göra en bedömning om det är lämpligt att hålla öppna hus av det slaget. Men vi kommer att uppdatera planen och informera om det när vi vet mer. 

LRF kommer att hålla er uppdaterade med det vi vet men hör gärna av er om ni har frågor eller hittar något intressant. 

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se