För ett år sedan besökte vi Erik Torgin, Väring och skrev om hans väntan på kompensationsstödspengar från 2015-2017. Det tog ett tag innan Jordbruksverket insåg att ett fel hade begåtts.  

Jordbruksverket flyttade gränsen för kompensationsstödet utan att rita in det på kartan och det är därför det blivit fel. Torgin är inte ensam utan det är fler som är drabbade, exakt hur många kan Jordbruksverket inte säga.

Kvarnarna har malt långsamt på Jordbruksverket, men nu har de kommit till insikt att fel har begåtts och man tittar också på hur felet kan rättas till.

- Vi har haft en del diskussioner med Jordbruksverket under året, säger Per Carlsson, verksamhetsutvecklare på LRF Västra Sverige och den som stöttat Torgin i ärendet.

Patrik Alenfeldt, sektionschef på Jordbruksverket, förklarar att man nu hittat en modell för att hantera de drabbade lantbrukarna.  

- Efter ett drygt år har vi nu funnit en modell som kan hantera de bönder som hamnat i fel kompensantionsstödområde i SAM-ansökan 2015, 2016 och 2017. Justitiekanslern kommer att delegera till Jordbruksverket att hantera en form av "skadeståndsprocess", säger han.

Jordbruksverket kommer att göra ett utskick för att informera berörda bönder om att genomgå en "enklare begäran" om att få "skadestånd" på de missade stöden.  

- Jordbruksverket har för avsikt att detta kommer att ske i dialog med lantbrukarna för i något enskilt (hypotetiskt) fall kan det vara bättre deal att inte erhålla ersättning efter rätt regelverk, säger Patrik. 

Patrik Alenfelt håller med om att det är inte är bra att ingen information delgivits de drabbade på ett år. Men Jordbruksverket tar på sej ansvaret över att ärendet inte är avslutat än. Ingen skugga ska falla över Länsstyrelserna, menar han. 

Erik Torgin är mycket nöjd med beskedet om att han kommer att få sina pengar.  

- Utan LRF och engagerade bönder här i trakten tror jag inte att vi hade fått några pengar, då hade det nog runnit ut i sanden.  

För Torgins del handlar det i runda slängar om 225  000 kr i stöd som han nu hoppas få utbetalt innan året är slut.

Även Per Carlsson på LRF Västra Sverige är nöjd, men ropar inte hej än.  

- När pengarna sitter på böndernas konton då är jag nöjd, avslutar han.  

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se