Undertecknad har varit i kontakt med Svenska Kraftnät angående samråd på sträckan Horred-Breared och fått följande svar:

"Det kommer inte att bli några fysiska möten under våren av förklarliga skäl. Så det behöver vi skjuta på framtiden tyvärr. När det kan bli aktuellt är osäkert och vi följer såklart utvecklingen noggrant. Förhoppningsvis återgår allt till normalt snart och då kan vi planera in nya datum. Men det är inte realistisk att tro att det ska kunna ske innan sommaren. Mer information om det och hur processen ser ut framöver skickas ut inom de närmsta veckorna."

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se