Livsmedel i Väst ska tillsammans med företag inom livsmedelsnäringen i Västra Götaland identifiera områden med god utvecklingspotential, initiera och delta i insatser så att företagens konkurrenskraft, lönsamhet och tillväxt ökar.

Livsmedel i Väst äger 100 % av aktierna i de två dotterbolagen AgroVäst Livsmedel AB och Lokalproducerat i Väst AB.

Robert Larsson, regionchef på LRF är vice ordförande i Livsmedel i Väst, Paul Christensson, LRFs vice ordförande är ordförande i AgroVäst och Johan Stegard, styrelseledamot i LRF VG är styrelseledamot i Lokalproducerat i Väst.

Livsmedel i Väst >>

AgroVäst >>