I brevet finns en 10-punktlista med förslag på 10 konkreta åtgärder. Läs mer här >>

I veckan har svar kommit från Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Skrivelse till Länsstyrelserna >>

Svar från Länsstyrelsen i Västra Götaland >>

- Länsstyrelsen har rätt i sak att det är ytterst markägarens ansvar, men duckar att ta tag i möjligheten att utöva någon form av myndighetsutövning vad gäller okynnesutfodring av stora mängder utlagt foder som skulle kunna vara ett miljöbrott, säger Håkan ”HåPe” Persson, ansvarig för viltfrågor inom LRF Västra Götaland.

Vidare hur enl Länsstyrelsen, har nya grödor (är det majs?) och det moderna jordbruket påverkat? Här verkar det vara en ryggmärgsreflex att säga så, är det för mycket eller för lite av något så är det moderna jordbrukets fel, istället för en konsekvens av vårt moderna samhälle?