Då rådde det full aktivitet i reservatet, granbarkborrarna levde gott på att äta granar och Stellan försökte få Länsstyrelsen till att plocka bort angripna träd och alla de vindfällor som var som ett smörgåsbord för borrarna.

Det gjorde inte Länsstyrelsen, istället blev Stellans skog angripen och han fick ta ner delar av den i förtid. Under dessa år som gått har Stellan fått hugga ner fler angripna träd och han har också varit i kontakt med Länsstyrelsen, först i år satte de ut fällor för granbarkborrarna, men att hugga ner angripna träd i reservatet har det inte varit tal om.

I skötselplanen för reservatet står det "Naturreservatet är av stort värde för det rörliga friluftslivet". Vi kan konstatera att efter tre år är att skulle man försöka röra sig på platsen, så gör man det med livet som insats. Är det verkligen det som är meningen med reservat, en kammare för insekter som sprider sig och förstör grannfastigheters skogar, eller en dödsfälla för allmänheten om de skulle få för sig att leva efter skötselplanen, det vill säga att röra sig i reservatet för det är av stort värde för friluftslivet?

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se