Årets nötköttsföretagare Sjuhärad 2020 är Per-Arne, Mikael och Staffan Danelius (far och söner) Danelius som driver Kullenbergs Gård, Vårgårda.

Det var många som ville vara med och fira. Stor uppslutning i trädgården där några av gårdens anställda och representanter ifrån nötköttsklubben och kommungruppen samt Alingsås tidning var på plats.

Sommartårta och viktiga samtal kring lantbruk och öppna landskap som betas av mular!

Petra Wirtberg
Företagsutvecklare LRF Västra Sverige, petra.wirtberg@lrf.se

 

7-härads nötköttsföretagares motiveringen lyder:
Detta är en mycket uppvisningsbar gård med genomtänkt strategi och logistik. Genom sin genomarbetade avelsstrategi utnyttjar de gårdens resurser på bästa sätt! Detta genom att seminera de kor som de inte vill ha någon rekryteringskviga efter med tung köttras. På så vis får de ett snabbare avelsframsteg i sin mjölkproduktion och en tyngre och mer välutvecklat slaktdjur. Förutom mjölk- och nötköttsproduktion har de även en diko-produktion där köttraskorsningarna får en kalv innan slakt. På så vis tas alla hondjur tillvara.
Utvecklingen av nötköttsproduktionen, som skett de sist åren, gör att de själva kan ta vara på alla gårdens kalvar samtidigt som allt foder kommer till nytta. Egen uppfödning gör dem även mer uppmärksam på slaktkroppskvaliteter.

Djurhälsan arbetas det med proaktivt och därmed är sjukdomsfallen få. Förutom att vara ett lönsamt företag med fokus ser de till att sprida sina kunskaper och bidrar till en positiv bild av svensk nötköttsproduktion, där allt från förskolebarn till kollegor kommer på studiebesök.