Är du nyfiken på vad andra företag kan erbjuda i din närhet? Har du några tjänster som du vill informera andra om? Gå in och registrera ditt företag på LRFs JORDMÅN.

Tisdagen den 4 augusti kan du anmäla dig till en digital workshop (Affärslabb). Där vi gemensamt hittar lösningar på vardagsbestyr och problem till bra affärer. Läs mer här >>

Petra Wirtberg
Företagsutvecklare LRF Västra Sverige, petra.wirtberg@lrf.se

Helena Richardsson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, stalladam@gmail.com