Nu skickas det ut en enkätundersökning till hästföretagare för att de ska kunna påverka utformningen av rådgivningskonceptet. I kartläggningen ingår även samverkan och samordning mellan olika rådgivarorganisationer som redan idag möter entreprenörer inom hästnäringen. Med hjälp av Hästnäringens Nationella Stiftelses regionala samordnare kommer ett antal djupintervjuer genomföras över hela landet.

Till enkätundersökningen >>

Projektet är finansierat av Jordbruksverket. I projektet samverkar LRF Västra Götaland, Ludvig & Co, Anthesis, Hushållningssällskapet Sjuhärad och Coompanion Göteborgsregionen.

Frågor till projektledare Naana Rench eller undertecknad.

Petra Wirtberg
Företagsutvecklare LRF Västra Sverige, petra.wirtberg@lrf.se