Det var en tapper skara som samlats vid hägnet som lokalavdelningen satte upp för fyra år sedan. En 12,5 m gånger 12,5 m stor ruta där man tydligt kunde se skillnaden på skogen innanför respektive utanför.

I hägnet var björken inte lika buskig och det gjorde att gräset kom fram. Även rallarrosen och rönnen hade tagit sin plats. Under kvällen diskuterades viltfrågor och viltskador, vi fick också se de skador som kronhjortarna gjort på skogen.

Kvällen avslutades med medtagen fika och fortsatta diskussioner om kronhjortsskötselsområde och andra frågor som brukar dyka upp under ett lokalavdelningsområde. 

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se