Vi träffades hos nötköttsproducent Niklas Johansson på Ärtebräckan i Sollebrunn där han berättade om sin verksamhet och utmaningar i sitt företag. Med var också kompisen Fredrik, mjölkproducent från grannkommunen Essunga och Mats Gustavsson, vice kommungruppsordföranden i Alingsås.

Det blev ett bra samtal där vi tog upp LRFs krav inför höstbudgeten och nya CAP, konkurrenskraftsfrågorna i stort, beteslagstiftningen, vattendirektivet och användandet av Kraftigt modifierade vattendrag (KMV), god myndighetsutövning samt minerallagstiftningen. 

Sofia Kämpe
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, kampe.sofia@gmail.com