Under trevliga former resonerades det om lantbrukets utmaningar, svårigheter och möjligheter. Elin framhöll att jordbruket är en avgörande faktor för att rädda klimatet. Vilket är en ljuv musik i våra öron.

Det resonerades om fördelar och nackdelar med att ha mjölkkor på bete. Att nya stödformer behöver vara enklare. Företaget brukar 1 100 hektar åker fördelat på 350 skiften. På ett pedagogiskt sätt kom det fram att små fel i rapporteringen kan välta ett stort lass. Och att stora summor i stöd inte är synonymt med grevar och baroner utan idogt arbetande ekologiska djurbönder.

Elin fick inte bara se en fin Åmålsgård i strålande höstväder utan även ett konkret medskick. Ansökningstiden för fånggröda och vårbearbetning borde flyttas till 1 augusti istället för som nu i början på april. För att maximera arealen. Ökad miljönytta och en förenkling för jordbrukaren.

Per Carlsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, per.carlsson@lrf.se