Hur kommer det sig? 

- Vi har under lång tid upplevt problem med att kommersiella företag använder allemansrätten för att kunna bedriva sitt företagande på annans mark. Och det tycker vi är fel, det heter ju allemansrätt inte alleföretagsrätt. Vi vill visa hur seriösa turistföretag kan samverka med berörda markägare och därigenom öka möjligheten radikalt att utveckla sitt turismföretag eftersom man då kan bygga kojor, gömslen eller vindskydd eller kanske samverka med markägaren kring transporter eller användande av byggnader på gården. 

Vad behöver man tänka på som markägare om ett företag vill bedriva turism på ens mark? 

- Gör ett skriftligt avtal som reglerar den verksamhet som planeras, det är en trygghet för bägge parter att tydligt skriva ner vilka förhållande som gäller. I projektet har vi tagit fram 6 olika exempel på avtal för att reglera olika typer av verksamhet, såsom leder, lägerplatser, anpassad skogsskötsel eller vägslitage. 

Var hittar jag information och avtal om turism på annans mark? 

- På lrf.se finns både foldern Turism på annan mark och en PDF med de 6 avtal vi tagit fram. 

Vilka fler deltog i projektet? 

- Naturturismföretagen, LRF, Visit Dalarna och Jordägareförbundet var projektägare.  

Är det något i projektet du vill betona?

- Det är alltid lätt att vara kaxig med någon annans plånbok. Den hållningen tycker jag är särskilt vanlig då någon har synpunkter på en skogsavverkning, ex genom krav på sparade kantzoner eller anpassad avverkning. Med avtalet för anpassad skogsskötsel möjliggör vi för den som önskar att avtala med skogsägaren om justeringar i avverkningen och då ersätta uteblivna virkesintäkter från sin egen plånbok istället. Jag tror de flesta inser att det är ett rimligare förhållningssätt. Det ska bli mycket spännande att se sådana överenskommelser utvecklas framöver. 

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se