Vi har 9 områden/grupper i VG. L-G jobbar till vardags i Lettland för Södra, men har också egen skog och åkermark där, samt skog i Bohuslän.

Så på vägen hem från färjan i Nynäshamn bor jag bra till för fika. Vi pratade byråkrati och skogsskador. En uppföljning av länsmålsättningen för älgförvaltningen från 2016 borde ha skett innan tjänstemännen på Viltenheten kommit med förslag på en reviderad nu i år. Det enda som mätbart lyckats var könsfördelningen.

Jag för LRFs räkning röstade nej till den nya, främst efter följande nya text ”Det är också viktigt att snabbt öka fodertillgången genom en ökad återbeskogning med tall samt ett ökat lövinslag runt om i landskapet.” Det är inte utan man funderar på sambandet med att Länsstyrelsens Viltenhet fått projektpengar att driva " Mera Tall" och kort därefter lyckas få med en oenig Viltdelegation på denna text. Vi har på LRF sagt att vi vill/ska medverka på dessa uppstartsmöten, så det inte blir till för mycket nackdel för skogsägarna.

Vidare vad händer om jakttiden minskades och en generösare avlysningsjakt infördes? Älgjakten drog igång under måndagen, hur ser det i era marker?

Håkan ”HåPe” Persson
Vice ordförande och viltansvarig för LRF Västra Götaland,
hp@jordbrukeriet.se