Monica äger gården Backen tillsammans med sin man Jan-Erik Andersson, gården är på 234 hektar varav de bedriver skogsbruk på 190 hektar.

- Vi har övervägande tallmarker och i tallföryngringarna ställer vi frötallar, jag tycker att det ger bäst kvalité även om andra säger annorlunda och vill ha mer volym än vad jag får ut. Vi har också en del gran som blivit planterad, men tyvärr inte på rätt plats, säger Monica.

Monica tror på sin produktion

- Jag vill ha fina tallar, och jag tror att det finns en framtid för senvuxen tall, säger hon.

På fastigheten har Södra satt upp ett viltdemohägn, det har stått på platsen sen november 2018. Hägnet är uppdelat i två delar, dels en del där det är helt stängt ända ner, där inga djur ska kunna ta sig in, i den andra delen av hägnet har man öppnat upp så att harar och rådjur ska kunna ta sig in. Utanför är det ett vanligt hygge. I hägnet och på hygget har Monica planterat en del tall men det finns också frötallar.

- Man kan tydligt se skillnaden på hur betesskadorna ser ut, där det är helt stängt är plantorna fina och det finns också en del örter och buskar i hägnet. I den del där rådjur och harar kan ta sig in är tallplantorna mer kompakta och utanför hägnet ser de inte så roliga ut, säger Monica.

Hur kan man skydda sin skog mot betesskador?

Jan Björk som har stor erfarenhet av skogsbruk tipsade om olika slags viltskydd.

- Dels kan man behandla plantorna med olika slags godkända medel, man kan också vira frystejp runt toppen för att på så sätt skydda plantorna, men avskjutning är ju också en metod som man kan använda sig av. Det är inte bara älgen som ställer till med betesskador, även rådjur kan gå hårt åt skogen.

Jan tror också att det är viktigt att skapa blandbestånd och han skulle gärna vilja se att lövandelen uppgår till 20 procent. Men han tillägger också att det viktigaste är att plantera skog där den passar marken.

Även åkern drabbas av viltskador

- Vi ser ju en ökning av kron- och dovhjortsstammarna men vildsvinen går hårt åt jordbruksmarken, säger Håkan ”Håpe” Persson från regionstyrelsen.

Han menar på att här måste markägarna bli duktigare på att dokumentera skadorna.

- Det är också viktigt att se över sina jaktavtal så att man som markägare har möjlighet att påverka jakten för att på så sätt minimera skadorna.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se