LRF anser att den nya banan ska dras så nära riksväg 40 som möjligt. LRF är väl medvetet om att för vissa blir intrånget påtagligt. I remissvaret har vi påtalat detta. Vi kommer att fortsätta att vara tydliga hela processen.

LRF Västra Götalands samrådsremissvar 201106 över järnväg Göteborg - Borås >>

Dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås via Landvetter flygplats >>

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se