De fick en rundvisning av anläggningen och besökte även arrendegården 2 km bort med lösdrift och 30 ha vallodling vilket gav upphov till många "Aha-upplevelser" och följdfrågor. Ämnen som avhandlades var alltifrån hästnäringen i siffror - att hästnäringen ger många arbetstillfällen i landet samt fritidssysselsättning för många av stadens medborgare - till elproduktion med solceller, antibiotika resistenta bakterier, bättre lagstiftning avseende intrång, facilitering av livsmedelsstrategin och LRFs fossilfria färdplan.

Vi pratade även en del om problemet med växande viltstammar. Johan Stegard, styrelseledamot LRF VG, och Mattias diskuterade generationsskiften både inom lantbruk men även inom annan företagsamhet.

Palles utskick hade gjort intryck och intresset för möjligheter kring energiförsörjning var stort. Mattias Jonsson berättade om en lösning han såg som intressant, där biogas kunde upparbetas genom en containerlösning på gårdsnivå till att kunna förse den egna gårdens fordon med körbar biogas. Helena påminde dem om att det redan finns existerande gasledningar längs hela kusten upp till klustret i Stenungsund, där det finns kapacitet att omvandla metan till byggstenar för allt inom plastindustrin. Det går visserligen redan nu att omvandla metan till flytande form och köra i lastbil, men varför det när vi skulle kunna köra ner gasen i redan befintliga ledningar.

Många nya tankar väcktes denna dag, vilket påminner oss om hur viktigt det är att ta sig tid för samtal människor emellan, även riksdagspolitiker har saknat de fysiska mötena och var mycket glada för denna soliga studiebesöksdag i friska luften.

Helena Richardsson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, stalladam@gmail.com