I norra Sverige har intresset att köpa skog stigit kraftigt och vi ser framförallt en ökning av andelen som är tillköp av befintliga skogsägare till 71 % (59 %). Tydliga domar kring rätt till ersättning vid avverkningsstopp för fjällnära skog bedöms ha minskat osäkerheten samtidigt som Corona bedöms ha ökat intresset för stabila tillgångar som placeringar. Södra Sverige sticker ut med i princip oförändrade priser på totalen men prisbilden varierar stort, östra delen har sjunkande priser men västra visar på ökande priser. Mellersta Sverige har haft stigande priser och till och med mycket kraftigt stigande priser i länen runt Stockholm.

Som verksam fastighetsmäklare i Bohuslän och Dalsland kunde jag se att trenden att flytta ut på landet, en trend vi tydligt känt av under några års tid, fick ytterligare fart när pandemin slog till. Kanske kan fler tänka sig ett lantligt boende när distansarbete förväntas bli allt vanligare i spåren av Corona? Jag menar att den ökade efterfrågan på boendelantbruk tydlig hjälper till att pressa upp skogsmarkspriset på dessa fastigheter. Rapporten visar även att andelen tillköp av fastigheter ökat vilket jag tolkar som att redan befintliga skogsägares tro på skogen som bra investering håller i sig.

Under våren 2020 uppmärksammade våra mäklare att ägare av lantbruksfastigheter reagerade på pandemin med avvaktan och valde att vänta med eventuella planerade fastighetsförsäljningar. Min tolkning av situationen är att fastighetsägare var rädda för en negativ prispåverkan under 2020, ett år som onekligen gav oss nya spelregler att förhålla oss till. Genomsnittsåldern för den som säljer skog är hög, 69 år, vilket antagligen också är en bidragande faktor till att man valt att avvakta med försäljning av fastigheter. Man har helt enkelt valt att vänta med försäljningen av gården pga rädsla för sin egen och andras hälsa.

Men visst blev det en hel del som ändå sålde sina gårdar under året som gick och i backspegeln kan vi se att både efterfrågan och prisbilden ökade under 2020. Vi fastighetsmäklare anpassade oss efter rekommendationerna och köpare, säljare och spekulanter visade stor respekt för desamma. Jag planerade exempelvis om de tidigare öppna husen till enbart individuellt bokade visningar och kontrakt signerades under bar himmel utanför mitt kontor istället för vid ett konferensbord tre trappor upp. Det finns alltid en lösning och jag kan med glädje konstatera att det varit fullt möjligt att ha respekt för pandemin och våra medmänniskors hälsa och samtidigt ha en fullt fungerande fastighetsmarknad!

Det var några av de delar vi fångar genom vår rapport kring skog och lantbruksförsäljningar samt mina tankar om desamma. Ludvig & COs skogsmarksprisstatisk är unik eftersom vi sedan 1995 har fört statistik över utvecklingen av skogsmarkspriser i hela landet. Statistiken bygger på försäljningar av skogsfastigheter som vi på Ludvig & CO förmedlat på öppna marknaden och vi delar in Sverige i tio olika regioner.

I årsrapporten har vi detaljerad info om prisutvecklingen för ditt närområde. Du hittar dessa och mycket mer spännande information på ludvig.se/rapporter.

Jennie Bråthén
Fastighetsmäklare Ludvig & Co, jennie.brathen@ludvig.se