Länsstyrelsen i Halland har nu förslaget till nytt vattenskyddsområde ute på remiss fram till den 19 februari. Skyddsområdet berör framförallt Falkenbergs kommun men även delar av Varberg och Hylte kommun berörs, samt Svenljunga i Västra Götaland. Förlaget till vattenskyddsområde var senast på remiss 2018 och därefter har inkomna synpunkter bearbetats och nu ska Länsstyrelsen i en sista remissrunda fastställa förslaget.

Det är små förändringar som har gjorts sedan 2018. Den största invändningen som LRF har på förslaget är att det är alldeles för stort skyddsområde vilket på sikt kan försvåra utvecklingen för de gröna näringarna, se LRFs tidigare yttrande nedan.

Information om förslaget till vattenskyddsområde finns på www.lansstyrelsen.se/halland/nedreAtran och www.skyddaatran.se.

LRF Hallands synpunkter på förslag för vattenskyddsområde i Nedre Ätran från 2019 >>

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, christer.jansson@lrf.se