Ibland består hoten av politiska beslut, hur olika myndigheter tolkar och tillämpar dessa, eller vilda djur. Livsmedelsstrategin sågs som en möjlighet för några år sedan, men det har inte blivit så mycket verkstad som man hoppades på som påverkar våra medlemmars vardag. Vildsvinen och gäss har du idag ofta möjlighet att jaga så ”mycket” du kan, här finns det också möjligheter till samverkan och mindre reglering.

 

Vad gäller älg och kronhjort så är det starkt reglerat, men duktiga ÄFG runt om har ofta bra koll vilka medel och mål som ska tillämpas. Vilket gör att på vissa områden kan vi märka av bra tallföryngringar.

 

Värre är det med våra rovdjur som omhuldas med en ström av skattemedel som det är svårt att få grepp om, samt en märkligt rättsomvänd syn på problemvargar av viktig genetik ska fredas i dubbelbemärkelse förutom möjligen § 28. Illegal jakt är av ondo, men så också vissa myndigheters inställning. Skatteverket reformerades för några år sedan. Ett citat hur inställningen var innan ”Är du inte dömd för skattebrott så är du en potential skattebrottsling”. Här borde Naturvårdsverket och våra Länsstyrelser kunna göra en Skatteverks resa gärna påhejada och/eller piskade av våra politiker. 

 

Håkan ”HåPe” Persson
Vice ordförande LRF Västra Götaland
, hp@jordbrukeriet.se