Tre markägare berättade om konsekvenserna av breddningen, inom den så kallade vingelmånen. Särskilt en av fastigheterna är redan i dag hårt drabbad där den östra av de två ledningarna i stort sett sniker uthusen och oacceptabelt nära bostaden. Flyttas ledningen ytterligare 15 meter, som beskedet är i nuläget, så är det helt olämpligt att bo kvar.

Under ett bra samtal med värmande kaffe och macka diskuterades vad vi gemensamt kan göra för en betydligt bättre lösning än en ombyggd 400 kV luftledning. Som till exempel medborgarförslaget om att använda schaktmassor för att göra cykelled mellan riksväg 40 och E20.

Påverkan på beslutsfattare på olika nivåer är en viktig del. LRF och Södra är positiva till säkert och tryggt elnät men det ska vara marksnålt.

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se