Den 2:e februari höll Svenska Kraftnät ett informationsmöte rörande planerna på ombyggnation Harsprångsledningen på sträckan Horred-Breared. Mötet var webbsänt med en funktion där man kunde ställa skriftliga frågor till arrangören. Mötet inleddes med en presentation av Svenska Kraftnät. Vi var cirka 50-60 deltagare, från LRF medverkade förutom undertecknad (Björn Larsson), Birgit Jönsson från personalen, Ulrika Algothsson, LRF Halland, Jimmy Johnsson, kommungruppsordförande i Mark samt även Mikael Larsson centerpartistisk riksdagsledamot. Vilka berörda som var med är inte dokumenterat.

Länk till det inspelade digitala informationsmötet 2 februari om förnyelsen av 400 kV-ledning Horred-Breared >>

Den generella information som hölls inledningsvis var långt från imponerande och gav egentligen fler frågor än svar. Intressant var dock den frågestund som hölls efteråt, där man försökte svara på frågor men man undvek samtliga de frågor som man upplevde känsliga och som hade någon form av juridisk osäkerhet i sig.

Nedan följer några exempel på de frågor som man valde att undvika att svara på: Jimmy Johnsson frågade varför man inte väljer att gå i befintlig infrastruktur, i detta fallet E6, då elbristen får ses som ett storstadsproblem. På Ulrica Algothssons fråga om gränsvärden för magnetfält (strålning) gavs heller inget entydigt svar. Samråd är en fråga som vi jobbat med mycket, man valde även där att inte bemöta frågan om varför man inte vill hålla samråd när stadsrådet Ygeman sagt att så skall göras.

Ytterligare en fråga som man valde att inte svara på var den som ställdes av Mikael Larsson om hur man viktar livsmedelsstrategin i sammanhanget.

Man väljer kategoriskt att inte svara på de juridiska spörsmål där man känner att man är ute på gungfly. Å ena sidan så stärker det oss i vårt arbete att man från Svenska Kraftnäts sida väljer att undvika att svara på dessa frågor då det säger oss att vi är på rätt väg i sammanhanget.

Samtidigt inser vi också att vi har en extremt lång väg att vandra för att nå våra mål som kan sammanfattas med; i första hand använd markförlagd teknik, ge markägarna en skälig ersättning för markintrånget, utsätt ingen för skadliga magnetfält, ge de markägare som tvingas lämna sina bostäder en ersättning som ger dem möjlighet bygga upp en ny likvärdig bostad.

Men allra helst gräv ner likströmskabel för att minska markintrånget samt följ befintlig infrastruktur.

Björn Larsson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, bjorn.larsson.lrfvg@gmail.com

Se även "Kommentar om Svenska Kraftnät - svar på frågor" >>