Svenska Kraftnät, SvK, har nekats av Länsstyrelsen i Västra Götaland att passera riksintresset Bredfjället – Väktorområdet. SvK har då valt att fortsätta med koncessionsansökan för Ingelkärr – Stenkullen.

Ansökan för Skogssäter-Stenkullen skickades in 2016. Nu söker man för sträckan Stenkullen-Ingelkärr på samma underlag. Precis som om ingenting hänt.

LRFs remissvar 400 kV växelströmsluftledning mellan Stenkullen och Ingelkärr, dnr 2016-102489 >>

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se