Med ökade kunskaper kan var och en göra riktigare bedömningar och ta bättre beslut om sitt brukande. Dessutom blir diskussioner mellan arrendatorer och jordägare och mellan brukare och jägare bättre och intressantare om vi vet mer än vi hittills oftast gjort om viltskadornas storlek.

Bygger du enkla betesburar på strategiska ställen får du referensytor och får därmed veta mer.

Så bygger du betesburar - Här är en guide om hur du enkelt bygger en referensbur >>

Jan Landström
Viltbevakningsansvarig LRF Västra Sverige, jan.landstrom@lrf.se