Vi välkomnar dig, som äger åker eller betesmark inom Västra Götaland, att bidra med ditt perspektiv på denna fråga genom att besvara en digital enkät. Frågorna gäller både jordbruksmark som brukas aktivt som den som har tagits ur produktion och tar i genomsnitt 9 minuter att besvara.

Länk för att besvara enkäten >>

Undersökningen är en del av projektet "Ökad biomassatillgång i praktiken – halm och snabbväxande lövträd ur odlarperspektiv" som finansieras av Energimyndigheten och bedrivs av SLU i samarbete med LTH. Projektet ska bidra till att överbrygga gapet mellan teoretiska och praktiska potentialuppskattningar samt till utformningen av ändamålsenlig kommunikation. Du som ägare av marken har en central roll genom hela projektet.

Läs mer om projektet här >>

Elin Anander
Doktorand, elin.anander@slu.se