Vill ni via kommungruppen ha en digitalutbildning eller fysisk när det är möjligt, om hur djurrättsaktivisterna/extremisterna agerar och vad som kan göras i förebyggande syfte?

Vi tar bland annat upp:

  • Historik och nutid
  • Djurrätt och veganism
  • Djurrättsorganisationer och hur de jobbar

LRF Västra Sverige gör utbildningen tillsammans med polisen.

Polisen tar upp exempel på:

  • Brott som djurrättsextremisterna begår och straffvärden
  • Allemansrätten – hemfridszon
  • Vad du kan tänka på om du drabbas och hur du och dina kollegor skall hantera olika situationer?

Vid intresse kontakta Lotta Bäckberg, 070-323 39 16