Tidigare i februari delades silvernålar ut till sex värdiga mottagare i Västra Götaland. 

- Nu kände vi att det var dags att dela ut dem, tanken var att silvernålsmottagarna skulle ha tagit emot nålarna på årets stämma men eftersom den även i år blir digital fick vi tänka om, säger Sofia Karlsson, ordförande för LRF Västra Götaland.

LRF Västra Götaland beslöt sig då för att dela ut dem personligen hemma hos personerna som skulle få dem.

- Det känns väldigt roligt att ha fått besöka silvernålsmottagarna i deras hem och överlämna silvernålen personligen. Alla silvernålsmottagare kommer också att bjudas in att närvara vid nästa stämma som vi kan anordna fysiskt, säger Sofia Karlsson.

Se överlämningen

Vill du se överlämningarna kolla in LRF Västra Sveriges youtubekanal här. Filmen kommer också att visas under stämman.

Katarina Johnsson, Dals Långed

Först ut att få mottaga silvernålen med motiveringen:
Med fötterna djupt rotade i myllan har du under många år engagerat dig i LRF. Med ditt stora nätverk och kontakt med medlemmarna har du alltid satt deras frågor i fokus och verkligen brunnit för att underlätta för medlemmarna i deras vardag. Skogs och viltfrågorna har alltid engagerat dig mycket och vi har haft mycket nytta av dina kunskaper inom dessa områden. Katarina, ditt engagemang och förmåga att driva frågor du tror på för våra medlemmar gör dig till en värdig mottagare av silvernålen.

Sture Lennartsson, Ljung

Motivering:
Med positivism och engagemang har du lagt ner åtskilliga timmar på att marknadsföra lantbruket. Med bra saker kan man alltid bli bättre, även vår bransch och du är en av dem som jobbat för. Genom ditt engagemang i föreningslivet och samhället har dessutom bidragit till att sprida en positiv bild av de gröna näringarna. Sture ditt engagemang för de gröna näringarna gör dig till en värdig mottagare av silvernålen.

Valle Viktorsson, Kvänum

Motivering:
Många barn känner igen dig som Pettson och många vuxna har fått ta del av din bondkomik. Under många år har du med ett stort engagemang för att få producent och konsument att komma närmare varandra, jobbat med bland annat ”Grisens dag” och kontakt med barn och skolungdomar. Valle, du är en riktig lantis och en stor humanist och en värdig mottagare av silvernålen.

Fakta:
Silvernålarana är LRFs hedersutmärkelse till personer som lokalt eller regionalt lagt ned ett omfattande och oegennyttigt arbete i organisationen tjänst. Utdelningen av silvernålen bör ske med stor restriktivitet, vilket naturligtvis är en förutsättning för att utmärkelsen ska behålla sitt värde.

Se även motiveringarna för Malin Indebetou, Hjo, Stefan Aldén, Vara och Johannes Löndahl, Ytterby >>

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se