Malin Indebetou, Hjo, Stefan Aldén, Vara och Johannes Löndahl, Ytterby, de andra tre mottagarna.

- Nu kände vi att det var dags att dela ut dem, tanken var att silvernålsmottagarna skulle ha tagit emot nålarna på årets stämma men eftersom den även i år blir digital fick vi tänka om, säger Sofia Karlsson, ordförande för LRF Västra Götaland.

LRF Västra Götaland beslöt sig då för att dela ut dem personligen hemma hos personerna som skulle få dem.

- Det känns väldigt roligt att ha fått besöka silvernålsmottagarna i deras hem och överlämna silvernålen personligen. Alla silvernålsmottagare kommer också att bjudas in att närvara vid nästa stämma som vi kan anordna fysiskt, säger Sofia Karlsson.

Se överlämningen

Vill du se överlämningarna kolla in LRF Västra Sveriges youtubekanal här. Filmen kommer också att visas under stämman.  

Malin Indebetou, Hjo

Motivering:
Du fick en omotiverad avgiftshöjning från kommunen som startade ditt engagemang för de kommunala frågorna. Med stort driv, kunskap om frågorna, det gårdsnära perspektivet och en vilja att få svar fortsätter du oförtrutet att jobba vidare. Det drivet har alla medlemmar i de kommuner som deltar i MÖS (Miljösamverkan östra Skaraborg) nytta av, men även de närliggande då frågorna sprids i vidare kretsar. Malin ditt engagemang för frågor som gör skillnad på gårdsnivå gör dig till en värdig mottagare av silvernålen.

Stefan Aldén, Vara

Motivering:
Du var en av skaparna av Varamodellen, vilket innebär att kollektivet delar på kostnaderna som uppkommer i ett vattenskyddsområde. En modell som sparar både arbete och pengar för många, tid och pengar som istället kan användas för att göra satsningar i företagen. Ditt engagemang och vilja att finnas till hands och stötta och komma med goda idéer har många kollegor fått ta del av. Stefan du är en värdig mottagare av silvernålen.

Johannes Löndahl, Ytterby

Motivering:
Under din tid som kommungruppsordförande har bygden haft många stora intrångsprojekt som försvårat för de gröna näringarna. Din förmåga att se helheter och att strävsamt jobba på har varit mycket uppskattat bland medlemmarna. Din förmåga att lågmält leda och ta ansvar för helheter gör dig till en värdig mottagare av silvernålen.

Fakta:
Silvernålarana är LRFs hedersutmärkelse till personer som lokalt eller regionalt lagt ned ett omfattande och oegennyttigt arbete i organisationen tjänst. Utdelningen av silvernålen bör ske med stor restriktivitet, vilket naturligtvis är en förutsättning för att utmärkelsen ska behålla sitt värde.

Se även motiveringarna för Katarina Johnsson, Dals Långed, Sture Lennartsson, Ljung och Valle Viktorsson, Kvänum >>

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se