Adam Gruvaeus valdes in som ny styrelseledamot efter Johan Stegard som avböjt omval.

Debattsugna fullmäktige såg till att stämman drog ut på tiden och tog beslut om sju motioner till årets riksförbundsstämma.

  • Effektivt sätt att kontrollera den invasiva vildsvinspopulationen
  • Vilda fåglars negativa inverkan på lantbruket
  • LRFs tydlighet i rovdjursfrågor
  • Säkerställande av finansiering inom jord- och skogsbruk
  • Administrativ börda i fåmansbolag
  • Bevarande av jordbruks- och skogsbruksmark
  • Viktigt peka på jordens positiva effekt på klimatet

Mer info om stämman kommer.