Björn Galant, expert allemansrätt och äganderätt på LRF, berättade under kvällen om de lagar och rättsfall som sätter ut gränserna för allemansrätten och info samt reflektion om projektet ”Turism på annans mark” som handlar om att utveckla samverkan mellan turistföretagare och markägare och den nytta det kan göra för lokal tillväxt.

Martina Philip, verksamhetsutvecklare på LRF, berättade om vad som händer i frågorna regionalt och tog vidare frågor som kom upp under mötet. Och många frågor det blev det!

Detta är ett ämne som berör oss inom LRF och där det inte alltid finns ett “rätt” utan ofta rekommendationer eller undantag samt överenskommelse med markägaren. Även förslag på studiecirklar i ämnet och exempel på enskilda fall där kontakt tas med LRF regionalt i frågan kom upp.

Nästa webbinarie handlar om “Svenskt kött” och äger rum den 11 maj. Välkomna med er anmälan!

Jennie Dannegren
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, jennie.dannegren@lrf.se