Vi började med att alla fick skriva sina förväntningar och vad de ville ta med sig från kursen och sedan berättade undertecknad Jennie Dannegren, utbildningsansvarig LRF Västra Sverige, om hur en kommungrupp jobbar.

Erik Evestam, äganderättsexpert LRF, tog sedan vid och visade vilka frågor kommunen behandlar som påverkar den gröna näringen i kommunen, hur kommunen är uppbyggd samt hur man hittar aktuella frågor och remisser på kommunens hemsida.

Trots det fina vädret och att denna kurs låg lite sent med tanke på vårbrukstider så var det många som deltog. Detta gjorde att vi inte hade möjlighet att gå en presentationsrunda utan hade detta senare i programmet där deltagarna slussades in i mindre grupprum och fick diskutera aktuella frågor och om hur påverkansarbetet har sett ut under pandemin.

En liknande kurs hölls tidigare i våras för Värmland * och tanken efter utvärderingarna från deltagarna från kurserna är att denna kurs kommer att köras igen.

Varmt tack till alla som medverkade och för att ni gör ett bra jobb ute i kommunerna.

Jennie Dannegren
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, jennie.dannegren@lrf.se

* Utbildning för kommungrupperna i Värmland

Vi hade en utbildning i vad en kommungrupp bör, ska och kan göra den 25 mars. Robert Larsson, regionchef,  Erik Evestam, äganderättsexpert och Martina Philip, verksamhetsutvecklare,  utbildade oss.

Som avslutning fick vi en genomgång av Josefina Guttman om hur Lidköpings kommungrupp arbetar, mycket inspirerande.

Torbjörn Olsson
Styrelseledamot LRF Värmland, torbjorn.olsson@lrf.se