Efter en utdragen vinter och kyligt väder i april och maj så kom äntligen värmen och tiden då Sverige är som vackrast. Nu hoppas jag att vi också kan få uppleva vårtecken i den frostiga skogsdebatten som verkligen behöver en islossning. 

 

Allehanda beskyllningar riktas mot markägare och skogsbruket. Vi påstås orsaka ökade utsläpp av växthusgaser, vi påstås utarma den biologiska mångfalden och den brukade skogen påstås enbart bestå av monokulturer och plantager. 

 

Det känns ibland som att inga sakliga argument hjälper. Kunskapen om biologisk mångfald har ökat hos markägare och större hänsyn tas i skogsbruket, men många debattörer verkar sakna kunskap om skogsbrukets hållbara utveckling. Orimligheter och överdrifter sprids via debattsidor trots att vi med stöd av officiell statistik kan bevisa goda resultat för naturvården. 

 

För att det skall bli vår i skogsdebatten tror jag att vi markägare behöver hjälpas åt med att visa upp våra brukade skogar och den rika mångfalden. Det kan exempelvis vara att bjuda vänner och bekanta på skogsfika. Efter en vandring och en enklare måltid i skogen bör det vara lätt att få gehör för självklarheter som att ingen känner skogsmarkerna bättre är de som sköter dem. 

 

Martin Gustavsson
Vice ordförande för LRF Västra Götaland, martin.gustavsson@lrf.se