I tisdags, första kvällen i juni, anordnade LRF Västra Sverige ett webbinarie i markintrångsfrågor där Birgit Jönsson, expert inom detta område informerade om vad man har för rättigheter.

Birgit tog med mera upp: Vikten av bra avtal, vad man ska tänka på när det ska grävas, dokumentation, dräneringar, intrångsersättningar, ersättningar, skogsnorm, åkernorm, fiber, ledningsrätt, energiföretagen och elnätet. Förutom detta blandades webbinariet med bra inspel och frågor samt vad som händer i vår region just nu och vad man som enskild markägare ska tänka på.

Ett 60-tal hade anmält sig till kvällen och efteråt fick medverkande svara på en kort enkät och ta del av bra länkar, information, avtal, bildspelet som visades samt kontaktuppgifter för vidare kontakt efteråt.

Det var ett härligt engagemang under kvällen och flera tips på kommande webbinarier har redan inkommit i utvärderingen.

Fossilfritt bränsle och solceller på åkermark
Nästa webbinarie är den 8 och 9 juni och handlar om fossilfritt bränsle och solceller på åkermark.
Anmäl dig till två webbinarier - fossilfritt bränsle och solceller på åkermark - LRF >>

Dikesunderhåll
Sommarens sista webbinarie är den 18 juni och handlar om dikesunderhåll.
Webbinarie om dikesunderhåll - LRF >>

Välkomna med er anmälan!

Jennie Dannegren
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, jennie.dannegren@lrf.se