Tidigare i veckan har Sofia Karlsson, LRF VG, Patrik Ohlsson, LRF Värmland, Anders Richardsson och Ulrika Algotsson, LRF Halland samt Birgit Jönsson, personal LRF Västra Sverige, med flera och undertecknad (Björn Larsson) träffat nio väldigt intresserade och lyhörda riksdagspolitiker där vi diskuterat energi- och digitaliseringsminister Anders Ygemans propp ”Moderna kraftnät i synnerhet och intrångsfrågor i allmänhet”.

Riksdagsledamöter som deltog:

Lars Mejern Larsson (S)
Mats Wiking (S)
Sten Bergheden (M)
Sofia Westergren (M)
Johan Hultberg (M)
Pål Jonson (M)
Eric Westroth (SD)
Mikael Larsson (C)
Fredrik Christensson (C)

Sammanfattningsvis bra diskussioner som förhoppningsvis kan leda framåt både på kort och lång sikt.

Tack alla inblandade för gott jobb! Många droppar små!

Björn Larsson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, bjorn.larsson@lrf.se