De kommuner som deltar i projektet är Grästorp, Vara, Götene, Essunga och Vänersborg.

Omvärldsbevakning, studiebesök och en intervjustudie av lokala producenter ingår i projektets aktiviteter. Dessutom genomförs demonstrationsodling av proteingröda. Resultaten kommer presenteras på kunskapsträffar dit både verksamma och potentiella primär- och sekundärproducenter kommer bjudas in.

Nu är de första grödorna i marken. Det är odling av lins, quinoa och åkerböna för grönskörd på Hushållningssällskapets försöksgård Logården.

Nu finns två tillfällen för fältvandring för att kolla in hur det går.

23 juni, kl 14.00 –  Fältvandring på temat proteingrödor >>

29 juni, kl 17.00 –  Fältvandring på temat proteingrödor >>

Varmt välkomna!

Sofia Karlsson
Ordförande LRF Västra Götaland, sofia.karlsson@lrf.se