Tiden emellan angrepp och att virket får kvalitetsskador är mycket kort. De angripna träden behöver tas ut ur skogen snabbt för att hejda ytterligare spridning!

Nu är det dessutom svampsäsong, så skogsnyttan kan kombineras med stekta kantareller efteråt!

Tillsammans kan vi få hejd på granbarkborren!

Här finns mer att läsa på Skogsstyrelsens webb >>

Per Carlsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, per.carlsson@lrf.se