Finns all anledning att sätta tryck på regeringen.

Mikael Larsson (C) ställde 5 augusti en skriftlig fråga ”Avser ministern att verka för att ett nytt it-system hos Jordbruksverket ska vara på plats senast den 1 januari 2023?” till näringsminister Ibrahim Baylan (S).

Svar kom från näringsministern under torsdagen den 19 augusti. Eller inte svarar, på hur det ska fungera under kommande CAP-period. Läs och betänk!

Skriftlig fråga och svar >>

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se