Statistiken för första halvåret 2021 visar en rekordhöjning av skogsmarkspriser i mellersta Sverige. Kr/m³sk har ökat med 16,7% och kr/ha har ökat med 19,9%. Det är den största ökningen i kr/mׇ³sk ett halvår till ett annat som vi mätt upp på 26 år. Sedan 1995 har Ludvig & Co producerat samt presenterat statistik, bland annat avseende utvecklingen av skogsmark i Sverige. Arbetet kring statistiken har sedan starten varit densamma varför materialet tydligt visar variationer och trender.

Ett fortsatt stabilt ränteläge, stabiliserande penningpolitik från Riksbanken, stark efterfrågan på skogsråvara och en allmän optimism i takt med att allt fler blir vaccinerade tros vara några av orsakerna. Under 2021 har efterfrågan på att köpa skog i mellersta Sverige varit extremt hög. En kombination av ett begränsat utbud samt tidigare nämnda faktorer har drivit priserna till stundom extrema nivåer.

Vid kraftiga prisuppgångar är det lätt att tro att prisbilden kan komma att korrigeras. Medelåldern på lantbrukare är relativt hög och många som gått i säljtankar har väntat med att sälja under pandemi. Men nu väntas utbudet öka ordentligt framöver drivet av höga priser och det faktum att många som avvaktat vaccin nu är fullvaccinerade. Ett kraftigt ökat utbud kan verka prisdämpande. Vi ser ändå inte några tydliga tecken under den närmaste framtiden som talar på en nedgång. Vår bedömning är att skogsfastighetsmarknaden kommer vara stabil med fortsatt stark efterfrågan.

Ludvig & Co statistik ska inte ses som en värderingsmodell. Priser per hektar och m³sk påverkas av bonitet, arrondering, vägnät, jakt mm. Önskar ni en värdering av din lantbruksfastighet ber vi er kontakta någon av mäklarna eller värderingspersonerna på Ludvig & Co.

Ni kan läsa mer om skogsmarkspriserna och ladda ner hela rapporten  här >> 

Jennie Bråthén
Fastighetsmäklare Ludvig & Co, jennie.brathen@ludvig.se