BYS, Biologiska yrkeshögskolan i Skara. Sedan 1998 har BYS anordnat utbildning för att driva verksamhet i hästnäringen. Många studenter har fått hjälp på vägen till nya tjänster i hästsverige eller att utveckla och starta egna hästföretag.

Några av kurserna som ingår är affärsplan, entreprenörskap, företagsekonomi, anläggning, arbetsmiljö. Utbildningsledare är Åse Ericson. Första studiebesöket hos en hästföretagare blev just hos Åse Ericson.

Åse bedriver sedan 23 år ett hästföretag med islandshästinriktning. Gården består av 26 ha mark och här finns 41 hästar alla på lösdrift. Allt grovfoder köps in och Åse anlitar ofta andra lantbruksföretags tjänster då det gäller bland annat gödselhantering, större byggnationer.

I ett lösdriftssystem tar Åse emot både ridhästar och avelshästar. Gårdens arrondering med mycket naturbeten och naturliga dalgångar passar denna verksamhet väldigt bra. Hagarna uppmuntrar till mycket aktivitet och skydd för väder.

Unghästarna bor på gården från föl till 4 års ålder då dom skall ridas in. Ägarna bor 10-40 mil bort och behöver inte ta hand om något som gäller unghästarnas uppväxt.

Under de senaste åren har drömmen om ett ridhus blivit mer och mer påtagligt. Då det även arrangeras ca 70 träningsdagar på gården kan det vara skönt att komma in under tak ibland.

Undertecknad sitter med i BYS ledningsgrupp sedan många år och har varit med från start 1998 då jag själv gick en ridinstruktörsutbildning anordnad av just BYS.

Petra Wirtberg
Företagsutvecklare LRF Västra Sverige,
petra.wirtberg@lrf.se