Några ord från arrangörerna varför du skall delta på Kooperativt Forum


Sofia Karlsson – Vi bör vara väl insatta och pålästa om våra affärspartners
Som företagare är det många beslut man fattar varje dag. Ett av besluten är vem man skall göra affärer med. Precis som alla andra beslut är det klokt att vara väl insatt och påläst om sin affärspartner. De ekonomiska föreningarna är en möjlig partner och de här dagarna ger dig som deltagare en möjlighet att lära dig mer om företagsformen, men också en möjlighet att diskutera och tycka till om hur du skulle vilja att det sker i framtiden.

Anders Ramström – Viktigt med kunniga och starka medlemmar/ägare i vår kooperativ företag
Svenskt lantbruk och våra enskilda gårdar är uppbyggt och starkt beroende av hur våra ekonomiska föreningar går. Kunniga, engagerade och starka medlemmar/ägare är garantin för att få ut det bästa av dessa. Nu finns chansen att lära sig mer om denna företagsform, bakgrund, hur den styrs mm och diskutera vad som är bra och dåligt med det, samt vad som skulle vara det bästa för vår framtid.

Anders Richardsson – Vi bör diskutera vilka som äger vår handelspartnes och inte bara ta för givet att det finns där
Vi som dagens bönder får lära oss mycket om att göra affärer med olika aktörer på marknaden, oavsett vad vi driver för produktion på våra gårdar. Däremot diskuterar vi väldigt sällan vilka som äger våra handelspartners. Det tas för givet att de bara finns där.  Men ägarrollen har blivit mycket intressantare på senare år. Främst genom Södra och Lantmännen som är kooperativa föreningar men som möts, bondenära av olika företag med olika ägare, både privata och börsägda. De är också duktiga att utveckla varumärken som vi som enskilda medlemmar på ett fantastiskt enkelt sätt blir delägare i genom att göra våra affärer, helt eller delvis med föreningen.

Välkommen med din anmälan!

Inbjudan till LRF-representanter >>

Inbjudan till LRFs organisations- och intressemedlemmar >>

Annika Arnesson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, annika.arnesson@lrf.se