När jag sätter mig vid skrivbordet efter att ha bärgat en spannmålsskörd, som volym- och kvalitetsmässigt mest liknar en golgatavandring, funderar jag på framtiden för oss unga lantbruksföretagare.

Framför mig ligger en dieselfaktura som blivit ännu lite dyrare jämfört med den som kom i våras för samma volym. Med vetskapen om kommande och tidigare bränsleskattehöjningar funderar jag – är det bara jag som reagerar på dessa höjningar?

Kollar lite på surfplattan om jag kan hitta vad LRF har för inställning i frågan. Jag hittar ingenting. Inte en enda kommentar från LRF. Däremot hittar jag Helena Jonssons förslag till grön skatteväxling inom jordbruket.

Jag är ganska säker på att denna gröna skatteväxling inte kommer att hinna träda i kraft innan min faktura passerar sista betalningsdatum. Jag är lika säker på att den inte heller kommer hinna träda i kraft innan nästa dieselfaktura ska betalas …

Omställningen till fossilfria bränslen måste fortgå, för att vi i framtiden ska kunna få ett ur klimathänseende ännu hållbarare jord- och skogsbruk. Men än finns inte ekonomiska incitament för detta på gårdsnivå.

Ska vi konkurrera på en global marknad måste vi få bättre förutsättningar för en smidig omställning. Att chockhöja dieselskatten innan den gröna skatteväxlingen är genomförd blir tufft för alla, inte bara för unga nystartade.

Jag lägger dieselfakturan åt sidan och sjunker ner i skrivbordsstolen, tittar ut och ser regnet slå på fönsterbrädan.

Jag tänker att det blir nog bättre nästa år.

Adam Gruvæus
LRF Ungdomen Skaraborg, regionstyrelsen Västra Götaland